Doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục thâu tóm các nhà phân phối thủy sản thế giới

(10/7/2011 12:00:00 AM)

Theo một thông báo của Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan, Seafresh Industry Public Co. Ltd, một công ty thủy sản Thái Lan, đang trong quá trình đàm phán mua lại Blue Earth Foods Ltd., một nhà chế biến và phân phối thủy sản của Anh.


Công ty Thái Lan dự định sẽ sở hữu 25% cổ phần tại Blue Earth Foods và chi nhánh mới đặt tại Anh của công ty này sẽ nắm giữ 75% còn lại. Doanh thu hàng năm của Blue Earth Foods là 26,3 triệu bảng Anh.

Thương vụ này không bao gồm chi nhánh tại Mỹ của Blue Earth Foods. Dự kiến thương vụ sẽ hoàn tấn trong quý 4/2011.

Seafresh Industry Public Co. Ltd., là một nhà sản xuất các sản phẩm tôm cao cấp và giá trị gia tăng cao tại Thái Lan.

Kim Dung AGROINFO

Theo Seafood Source
Báo cáo ngành Thủy sản
1   Báo cáo thường niên thị trường thủy sản năm 2013 và triển vọng năm 2014
2   Báo cáo thường niên thị trường thủy sản năm 2012 và triển vọng năm 2013
3   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)
4   Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2012: Mua bán và sáp nhập
5   Báo cáo thị trường thủy sản quý 1/2012: Doanh nghiệp chịu sức ép lớn
6   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản 2011 và triển vọng 2012
7   Báo cáo thị trường thủy sản quý 3/2011: Vượt qua thách thức
8   Báo cáo thị trường thủy sản quý 2/2011: Thách thức chồng chất
9   Báo cáo thương mại Tôm đông lạnh
10   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản 2010 và triển vọng 2011
11   Báo cáo thị trường thủy sản quý 3/2010: Rào cản nội tại
12   Báo cáo thương mại thủy sản Việt – Mỹ quý 3/2010
13   Báo cáo Thương mại Thủy sản Thái Lan 6 tháng đầu năm 2010: Chiến lược mới
14   Báo cáo thị trường thủy sản 6 tháng đầu năm 2010 và triển vọng
15   Báo cáo Thị trường thủy sản EU và những khuynh hướng
16   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản Việt Nam 2009 và triển vọng 2010 (TA)
17   Báo cáo thường niên ngành Thủy sản 2009 và triển vọng 2010
18   Báo cáo ngành Thủy sản quý 2 năm 2009 (TA)
19   Báo cáo ngành Thủy sản Việt Nam quý 2 năm 2009 (TV)
20   Báo cáo ngành Thủy sản Việt Nam quý 1 năm 2009 (TA)
21   Báo cáo ngành Thủy sản Việt Nam Quý 1 năm 2009 (TV)