Brazil: Xuất khẩu cà phê nhân tháng 8 ổn định

(9/8/2011 12:00:00 AM)

Brazil đã xuất khẩu 2,59 triệu bao cà phê loại 60 trong tháng 8, hầu như không thay đổi so với cùng tháng năm ngoái, theo thống kê của Ủy ban Xuất khẩu Cà phê Nhân Brazil.


Tháng 7 khối lượng xuất khẩu đạt 1,8 triệu bao.

Trong 8 tháng đầu năm nay, lượng xuất khẩu tăng 10% so với cùng kỳ 2009, đạt 19,21 triệu bao.  

Kim ngạch xuất khẩu cà phê tháng 8 của Brazil

       Loại

robusta

arabica  

nhân

Hòa tan

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Khối lượng (bao)

Triệu USD

Tháng 8/2009

133.848

2.470.632

 2.604.480

 208.995

 2.813.475

 $481,1

Tháng 8/2010

318.245

2.276.246

2.594.491

273.022

 2.867.513

$777,5

+/- (%)

+138   

 +7,9    

 -0,4  

 +30,6 

 +1,9 

   +61,6

Theo Vinanet